Web katalog

WEB KATALOG sadržava pregled poduzeća,obrta i servisa koji se bave ugradnjo,servisiranjem i katalogproizvodnjom dijelova i matrijala vezanih za ugradnju auto plina.


Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije po županijama prema osnovnim registriranim djelatnostima, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.

Svaki naš klijent ima pravo na mini web prezentaciju koja se otvara na posebnoj stranici gdje opisujemo naše klijente, njihove usluge , predstavljamo ih putem mini foto galerije od 4 do 6 slika. Također se tu nalazi i svi kontakt podaci o klijentu kao što su adresa, broj telefona,faksa,mobitela.E-mail adresa,web adresa.

Web katalog se zasebno oglašava putem različitih mediija. A u to ulaze i štampani mediji , oglasi putem radija i interneta.

 

Web katalog
Snalaženje u web katalogu
Kategorije
Naša usluga
Gdje se oglašavamo

 
Sva prava pridržava @ Trgovački obrt ''IRENA''